Des de l'escola Vallmanya es vol contribuir al desenvolupament artístic de l'alumnat d'una manera integral.

Des de l’escola Vallmanya es vol contribuir al desenvolupament artístic de l’alumnat d’una manera integral. Amb aquest projecte musical es vol potenciar, bàsicament, dos aspectes musicals que, per manca de temps, es considera que no reben prou atenció:

1- La creativitat musical: explorar i experimentar el propi potencial creatiu, desenvolupar l’autoexpressió com a eina d’autoorganització a través de la  improvisació i la composició, tant col·lectivament com individual.

2- La capacitat de comunicació i percepció. Els processos musicals creatius faciliten l’establiment de vincles, la interacció social, la capacitat per entrar en un espai musical comú i el diàleg com a experiència de relacions “en sintonia”. Quan un grup de persones improvisen i componen peces musicals, s’involucren en un procés flexible i interactiu de comunicació i percepció on l’escolta i el respecte són bàsics.

El Patronat aporta durant el curs 2019-2020:

  • Una sessió d’una hora amb un especialista en creativitat musical per a 3r, format en el mètode de Rítmica Dalcroze (mètode que dona molta importància al cos i a la improvisació com a eines d’aprenentatge musical). L’especialista de música de la mateixa escola acompanya la sessió per donar suport i continuïtat a la feina.
  • Una sessió amb un especialista en instrumentació Orff, format en Pedagogia Orff, per a 6è. Aquest mètode treballa molt bé la improvisació i la creativitat instrumental sense oblidar-se de la importància del cos. L’especialista de música de la mateixa escola acompanya la sessió per donar suport i continuïtat a la feina.

El projecte es concreta en:

Introduir una sessió de ​Creativitat Musical a 3r.

Aquestes sessions se centrarien a fer treballs d’improvisació i composició musical.

Considerem molt important que la primera eina d’improvisació musical sigui el propi cos, sobretot en aquestes edats on l’etapa operativa del desenvolupament està més present. Els alumnes aprenen i s’expressen mitjançant el cos, i el cos es pot considerar una eina musical, ja que té ritmes, melodies i harmonies. Les sessions, per tant, durien a terme processos musicals creatius (individuals, en petit grup i en gran grup) fent servir la veu, el moviment i la percussió corporal, tot incorporant i aprofundint en el llenguatge musical.

Introduir una sessió de pràctica de ​Instruments Orff a 6è

Aquestes sessions se centrarien a treballar la improvisació i la composició amb els instruments Orff. Considerem que a 6è els alumnes es mostren molt motivats per aprendre les tècniques instrumentals i que ja són capaços a nivell motor d’estar més estona quiets i concentrats per poder tocar un instrument. En aquestes edats els alumnes mostren més capacitat per entendre i assimilar mentalment les diverses parts que poden compondre una peça musical. A les sessions, per tant, es durien a terme processos musicals creatius (individuals, en petit grup i en gran grup) d’improvisació, interpretació i composició tot fent servir els instruments Orff (instruments de placa, la flauta dolça, instruments de petita percussió).

Material

  • 2 metallòfons i  2 xilòfons baixos
  • 2 xilòfons i 2 metallòfons contralts
  • 2 xilòfons sopranos
  • 4 metallòfons sopranos
  • 4 carillons contralts
  • 3 carillons sopranos
  • El mobiliari adient per poder-los guardar i protegir de la pols.