L'objectiu del projecte de música és oferir a tots els alumnes de primer d'ESO de l'institut la possibilitat d'aprendre un instrument, ja sigui el piano, la guitarra elèctrica, el baix o la bateria.

El curs escolar 2019-2020 es va iniciar el projecte Musical amb els alumnes de primer de l’ESO a l’institut Can Record, amb la col·laboració de l’Escola de Música de Sant Esteve de Palautordera.

L’ÀREA DE MÚSICA

A l’institut l’àrea de música està adscrita al Departament d’Expressió, juntament amb les àrees d’Educació Física, Educació Visual i Plàstica i Socials. Des de la seva creació, el centre ha comptat amb un sol professor de música a mitja jornada per a la docència del currículum de l’assignatura a l’ESO.

El currículum de l’assignatura, en aplicació del Decret 187/2015, es distribueix al llarg dels cursos 1r i 3r de l’ESO en dues hores setmanals.

DOTACIÓ I ESPAIS

L’àrea de música compta amb una aula específica que està equipada amb tots els instruments detallats més avall. Aquesta aula és on es duu a terme el projecte musical juntament amb dues aules més petites de desdoblaments on treballen els combos.

El curs 2019-2020 l’Escola de música de Sant Esteve va aportar una sèrie d’instruments, perquè els alumnes de l’ESO poguessin aprendre a tocar el piano, guitarra elèctrica, baix i bateria.

Quantitat

Instruments

8 Pianos
4 Bateries
4 Baixos
8 Guitarres

FASES DEL PROJECTE

Aquest projecte està pensat perquè sigui pràctic, ja que la música és un mitjà per formar la nostra identitat personal i col·lectiva, alhora que un punt de connexió entre cultures que permet el coneixement i enriquiment mutu.

L’objectiu del projecte de música és oferir a tots els alumnes de primer d’ESO de l’institut la possibilitat d’aprendre un instrument, ja sigui el piano, la guitarra elèctrica, el baix o la bateria. Per això hi haurà una hora setmanal on els alumnes estan a l’aula específica de música i aprendran a tocar un instrument de manera autònoma, facilitant però l’espai/temps per a fer-ho, els instruments, els materials pedagògics, i l’acompanyament i supervisió de dos professors.

Les fases d’aprenentatge de l’instrument que es tindran en compte són:

  • Treball individual: aprenen la cançó amb el seu instrument individualment.
  • Treball en banda: tocaran per seccions junts
  • Treball en combo: distribució dels alumnes en diferents espais per treballar la cançó per combos.

Alguns dels objectius del projecte són:

  • Aprendre a tocar un instrument (piano, bateria, baix i guitarra).
  • Fer música en comunitat
  • Formar una banda de rock.
  • Interpretar en públic les cançons assajades.