Estructura i estatuts

El Patronat Municipal de Música Jaume Puig i Arabia de Sant Esteve de Palautordera és un organisme que té caràcter administratiu i que té com a finalitat prestar serveis educatius de caràcter musical. És un organisme autònom local creat per l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats.

La Junta de Govern és l’òrgan superior de govern del Patronat i està integrada pels membres següents:

  • El President, que serà l’alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.
  • El Vicepresident, que serà la regidora d’ensenyament de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.
  • Un representant de cadascun dels grups polítics municipals.
  • Tres experts musicals externs, proposats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.
  • El gerent (amb veu però no amb vot).

Els òrgans del Patronat com a entitat administrativa són:

  • La Junta de Govern.
  • El President, que serà l’alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.
  • El Vicepresident, que serà la regidora d’ensenyament de l’Ajuntament de Sant Esteve Palautordera.

Actualment (desembre de 2020), la Junta està formada per:

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

Daniel Fernàndez
Com a Alcalde i President del Patronat

Natàlia Expósito
Com a Regidora d’Ensenyament i Vicepresidenta del Patronat

Patrons a proposta del ple de l’Ajuntament

Eulàlia Pou
Com a marmessora de l’herència de Jaume Puig i Arabia

Joaquim Garrigosa
Llicenciat en història (UB) i doctor en musicologia (UAB). Musicòleg, director de cor i especialista en pedagogia musical. Creador de l’EM del Palau (1975). Responsable d’Ensenyaments Artístics del Departament d’Ensenyament (1993-1996). Director i gerent del Patronat Municipal de Música de Vila-seca (1996-2012). Director de L’Auditori de Barcelona (2012-2019).

Laia Pedrol
Músic, glosadora i mestra.

Ha cursat estudis de piano, cant, direcció coral i percussió tradicional. Té una àmplia experiència en l’àmbit coral i de les músiques tradicionals, on participa en diversos projectes. És membre de l’Associació Cor de Carxofa, on coordina i impulsa eduglosa.cat, i de Carrutxa, on desenvolupa tasques d’investigació i difusió del cançoner popular català, i en especial de les cançons de pandero.

Experts a proposta dels grups polítics

Quim Serra
A proposta del grup polític Junts

Fundador, director i escenògraf de la cia. Factoria Mascaró des de 1998. Mestre de dansa a l’escola Bellaterra des de 1992. Formador de mestres en diferents centres de recursos des de 1993. Mestre de llenguatge a la Facultat de Ciències de la Educació de la UAB.

Ma Pilar Pou
A proposta del grup polític Vallflorida Republicana-CUP

Llicenciada en pedagogia i mestra a l’Escola Ginebró de Llinars del Vallès. Activista cultural a Sant Esteve, on ha participat en la recuperació del Ball de Gitanes. Ha participat en l’organització de les seves primeres edicions de la Festa de tardor. Membre en actiu de l’Associació Cultural.

Marc Miralta
A proposta del grup polític Esquerra Republicana de Catalunya

Va cursar estudis al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, al Taller de Músics de Barcelona i a la Berklee College of Music de Boston (EUA). Ha actuat en festivals i clubs de jazz arreu del món i amb músics de la talla de Pat Metheny, Gary Burton, Wynton Marsalis, Steve Lacy, Paquito D’Rivera, Tete Montoliu… Ha estat professor de bateria al Taller de Músics i ha impartit cursos de bateria en diverses escoles i tallers. Des de 2005 és professor de bateria i vibràfon al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona.

Estatuts

Durant el 2017, la Generalitat presenta a en Carles Farràs, president de l’ACEM (associació d’escoles municipals de música), i l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera el contracta per assessorar a la comissió  per engegar el projecte. S’estableix que la forma més adequada d’emparar el projecte serà la de Patronat de gestió directa, ja que permet que el projecte sigui únic i que legalment l’Ajuntament pugui mantenir-ne un control proper, a l’hora que manté la relació amb la Generalitat.